Jesus Mein Khushi by Sonam Saini
Jesus Ki Ibadat
Jesus Jinka Naam
E Khuda
Happiness Song
Merry Christmas Song by Sonam Saini
Chhod Do Sab Kuch Jesus Par
Dhanyvad Prabhu
Sath Humare Hain Yahova - Sonam Saini